1 kwietnia, 2020

Prawo karne. Dozór elektroniczny. Zmiana warunków udzielenia zgody

Złagodzenie warunków udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego W art 15 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany do Kodeksu karnego wykonawczego, które rozszerzają dotychczasowe zastosowanie Systemu Dozoru Elektronicznego, co skutkuje złagodzeniem warunków udzielenia zezwolenia na odbycie

Odroczenie spłat rat kredytów w czasie pandemii

Czas pandemii a trudności w spłacie kredytu. Co możemy zrobić aby nie zbankrutować?   Związek Banków Polskich podał, iż banki ułatwiają swoim klientom odroczenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres od 3 do 6 miesięcy (w zależności od banku i rodzaju kredytu). Ułatwienia mają dotyczyć kredytobiorców będących zarówno osobami fizycznymi, jak i przedsiębiorcami i mają dotyczyć kredytów takich jak: kredyty firmowe, konsumenckie (gotówkowe) i mieszkaniowe (hipoteczne). !!

Ochrona najemców ujęta w specustawie

Specustawa o przeciwdziałaniu epidemii a ochrona najemców   Sejm we wtorek 31 marca zakończył prace nad tzw. pakietem antykryzysowym. Składają się na niego trzy ustawy, które tego samego dnia zostały opublikowane. Przedłużenie umów najmu do 30 czerwca 2020 roku W nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzono uregulowania mające na celu ochronę najemców. I tak też, zgodnie z art.31s specustawy o przeciwdziałaniu epidemii,