26 listopada, 2020

Prawo karne. Tymczasowe aresztowanie a możliwość porozumienia się z obrońcą.

Tymczasowe aresztowanie a możliwość porozumienia się z obrońcą. To niezwykle istotny element  prawa do obrony każdego człowieka, bez którego trudno mówić o faktycznej możliwości przygotowania się do obrony. Porozumiewanie się obrońcy z podejrzanym w sytuacji przebywania na wolności nie budzi wątpliwości, gdyż po prostu nie napotyka na żadne przeszkody proceduralne. Dlatego regulacja prawna w tej sytuacji i w tym zakresie jest zbędną, jednak… …umożliwienie utrzymywania swobodnego kontaktu podejrzanego z obrońcą jest bez wątpienia jednym z podstawowych warunków umożliwiających prawidłowe

Kiedy w procesie karnym oskarżony musi mieć profesjonalnego obrońcę?

Kiedy w procesie karnym oskarżony musi mieć profesjonalnego obrońcę? Obrona obligatoryjna to sytuacje przewidziane przez Kodeks postępowania karnego, w których oskarżony musi mieć obrońcę. Ustawowy obowiązek udziału obrońcy w toku procesu związany jest z istnieniem i trwaniem okoliczności wskazanych w art. 79 § 1 i 2 oraz art. 80 k.p.k. Konieczność obrony trwa tak długo, jak długo występują okoliczności ją uzasadniające! Kiedy oskarżony musi mieć obrońcę? W momencie