Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Jak uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego? Kiedy pracodawca może żądać od pracownika zaświadczenia o niekaralności?

Zaświadczenia o niekaralności może być wymagane od kandydatów na stanowiska, na które ustawa wymaga niekaralności. Aby uzyskać zaświadczenie z KRK należy złóżyć wniosek o udzielenie informacji o osobie.

Jeśli jesteś zaś obywatelem innego państwa UE, twoje dane zostaną sprawdzone również w rejestrze karnym tego państwa.

Informację z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać na kilka, dogodnych dla nas sposobów, mianowicie: przez Internet, w Punkcie Informacyjnym lub listownie.

 

PRZEZ INTERNET

Potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć i uzyskać wrażliwych informacji na Twój temat.

Z tego sposobu może skorzystać każdy.

Opłata za uzyskanie informacji wynosi 20 zł. Zapłacić można tylko przez system e-KRK.

Z opłaty zwolnieni są: wolontariusz jeśli chcą zostać wychowawcą lub kierownikiem obozu czy kolonii dla dzieci i młodzieży. Wówczas do wniosku dołączyć trzeba pismo od organizatora, w którym potwierdzi on, że chcesz zostać jako wolontariusz wychowawcą lub kierownikiem.

Zaświadczenia są wysyłane, nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.

 

W PUNKCIE INFORMACYJNYM

Każdy może uzyskać informację w ten sposób.

Należy przygotować kilka informacji wymaganych do prawidłowego i pełnego złożenia wniosku, które pobrać możesz ze strony:

https://arch-bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/krk/formularz_krk_osoba.pdf

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w  Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego  przy ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa) albo w dowolnym punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego. Na liście Ministerstwa Sprawiedliwości znajdziesz listę punktów informacyjnych.

W tym wypadku opłata wynosi 30 zł.

Informację uzyskasz od razu, gdy będziesz składać wniosek.
W wyjątkowych sytuacjach informację możesz dostać później, jednak maksymalnie w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.

 

LISTOWNIE:

Każdy może złożyć wniosek o udzielenie informacji o osobie.

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku są takie same jak te wymagane przy składaniu wniosku w Punkcie Informacyjnym KRK.

Po przygotowaniu wymaganych dokumentów należy wysłać je tradycyjną drogą pocztową do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego przy ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa albo do dowolnego punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego. Listę punktów znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Opłata wynosi 30 zł.

Zaświadczenie wydane zostanie w ciągu 7 dni od dnia gdy KRK otrzyma wniosek, otrzymasz je drogą listowną.

 

Kiedy pracodawca może żądać od Ciebie zaświadczenia o niekaralności?

Informacje, których może żądać każdy pracodawca w procesie rekrutacji, zawarte zostały w art. 221 Kodeksu pracy. Ponadto pracodawca, prowadząc dokumentację pracowniczą, posługuje się przepisami rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. W pozostałym zakresie stosuje się najczęściej tzw. pragmatyki służbowe oraz przepisy ustawy o ochronie danych osobowych (postanowienie SN z 16 marca 2000 r., I PKN 672/99). W związku z powyższym żądanie przedstawienia zaświadczenia z KRK może w niektórych sytuacjach zostać zakwalifikowane jako bezpodstawne.

Jednak pracownik może, nie będąc do tego zobowiązany, sam wystąpić do KRK o wydanie zaświadczenia o niekaralności, jeżeli uważa, że zwiększy to jego szanse zatrudnienia.

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

 

tel: 500024241, mail: [email protected]