Kiedy Sąd może, a kiedy musi orzec zakaz prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia pojazdów to jeden z środków karnych przewidzianych w kodeksie karnym wobec sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji drogowej. Czasami Sąd ma obowiązek orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów, a w innych przypadkach może to zrobić, ale nie musi.

MOŻE, NIE MUSI W SYTUACJI…

Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Zatem w każdym przypadku popełnienia przestępstwa drogowego, Sąd ma możliwość orzeczenia wobec sprawcy zakazu prowadzenia pojazdów. To czy zakaz zostanie orzeczony – zależy wyłącznie od uznania Sądu, który bierze pod uwagę całokształt okoliczności sprawy i ocenia czy dany sprawca stwarza tak naprawdę zagrożenie na drodze czy nie.

 

SĄD MA OBOWIĄZEK ORZECZENIA ZAKAZU…

od 1 roku do 15 lat (wedle uznania Sądu) w przypadku:

  • Ucieczki przed kontrolą policyjną (art. 178b k.k.).
  • Prowadzenia pojazdu mimo utraty prawa jazdy (art. 180a k.k.).
  • Gdy sprawca mając już orzeczony prawomocnie zakaz prowadzenia pojazdów, nie stosuje się do niego (art. 244 k.k.).

od 3 lat do 15 lat (wedle uznania Sądu) w przypadku:

  • Popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (art. 173 – 180a k.k.) pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
  • Ucieczki przez sprawcę z miejsca wypadku lub z miejsca katastrofy drogowej.

dożywotnio w przypadku:

  • Prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego przez sprawcę, który:

–  uprzednio był prawomocnie skazany za jazdę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;

–  uprzednio był prawomocnie skazany za spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy drogowej lub niebezpieczeństwa katastrofy

– popełnił to przestępstwo w trakcie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów (katastrofy drogowej lub wypadku ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego oraz w przypadku ponownego skazania za takie przestępstwo, ucieczki z miejsca katastrofy drogowej lub wypadku ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu oraz w przypadku ponownego skazania za takie przestępstwo).

 

WAŻNE!

Jak liczy się okresy zatrzymania uprawnień?

Zakaz prowadzanie pojazdów obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia skazującego sprawcę. Wówczas, Sąd wydając taki wyrok nakłada na sprawcę obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego go do prowadzenia pojazdu ( najczęściej prawa jazdy) i od daty zwrotu tego dokumentu odlicza się czas obowiązywania zakazu. Jeżeli natomiast prawo jazdy zatrzymano wcześniej tj. już w toku procesu, to okres zatrzymania faktycznego tego dokumentu zalicza się na okres wymierzonego środka karnego.

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

tel: 500024241, mail: [email protected]