Koronawirus – nowe formy pomocy dla przedsiębiorców. Bezzwrotne dotacje dla małych firm.

Koronawirus – nowe formy pomocy dla przedsiębiorców. Ruszyły bezzwrotne dotacje dla małych firm.  Dowiedz się jak złożyć wniosek?

Do tej pory z dotacji mogły korzystać jedynie firmy średnie, tj., zatrudniające powyżej 50 osób. Jednak program został rozszerzony również na mikro i małych przedsiębiorców. Od tego tygodnia najmniejsi przedsiębiorcy (w tym również osoby samozatrudnione) mogą już składać wnioski o wypłatę dotacji na sfinansowanie bieżących potrzeb swojej firmy.

“Dotacje na kapitał obrotowy”  – czyli przedsiębiorcy dotknięci epidemią koronawirusa otrzymają łącznie ponad 3 mld zł całkowicie bezzwrotnych dotacji, z czego ponad 500 mln zł przeznaczonych zostanie dla mikro i małych przedsiębiorców.

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca?

  • Warunkiem wypłaty jest wykazanie przez przedsiębiorcę spadku przychodówco najmniej o 30% w dowolnym miesiącu następującym po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu ubiegłego roku.
  • Wnioskować mogą jedynie Ci przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą w dniu 31 grudnia 2019 roku.
  • Dodatkowo przedsiębiorca musi wykazać, iż nie znajdował się w trudnej sytuacji już w dniu 31 grudnia 2019 r. (oznacza to, iż na ten dzień nie mógł posiadać zaległości w ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym).
  • Środki uzyskane z dotacji winny być przeznaczyć na pokrycie bieżących wydatków firmy (np. najem lokalu, zakup towaru, opłacenie rachunków za media, czy zakup paliwa).
  • Wysokość bezzwrotnej dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców zależy od liczby zatrudnionych pracowników i wyliczana jest według następującego wzoru:

 

Wysokość dotacji = 7845,11 zł * √x

gdzie xoznacza ilość zatrudnionych osób, łącznie z samym przedsiębiorcą.

Co istotne, dotacja przysługuje również osobom samozatrudnionym. Miesięczna wartość dotacji dla osoby samozatrudnionej wyniesie zatem analogicznie do wzoru 7845,11 zł.

Bezzwrotna dotacja wypłacana będzie przez okres 3 miesiące.

 

Jak złożyć wniosek o bezzwrotną dotację?

W przypadku mikro i małych przedsiębiorców, bezzwrotne dotacje uruchamiane są przez marszałków poszczególnych województw. Ponadto marszałkowie województw mogą, ale nie muszą uruchomić dotacji w ramach opisywanego programu. Dodatkowo województwa które dotacje uruchomią, mogą to zrobić w różnych – wyznaczonych przez siebie – terminach.

Regionalizacja dotacji przekłada się również na sposób w jaki możemy składać wnioski, może być on różny w różnych województwach. Ponadto, niektóre województwa wprowadzają do programu dodatkowe warunki. Inne zaostrzają istniejące już warunki, np. zwiększenie wymaganego spadku przychodów – i mają one do tego pełne prawo.

Uwaga! Za pieniądze z grantu nie można kupić środków trwałych.

Uwaga! Przedsiębiorca musi prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową dla wydatków rozliczanych z przyznanego grantu!

 

WAŻNE !!!

Pomoc przyznaną w ramach grantu można łączyć z innymi rodzajami wsparcia dla firm dostępnymi w ramach walki ze skutkami gospodarczymi z COVID, np. z subwencjami Polskiego Funduszu Rozwoju, umorzeniem składek ZUS czy dofinansowaniem do miejsc pracy z WUP. Ale tylko pod warunkiem, że nie dojdzie do podwójnego finansowania tych samych wydatków.

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

 

tel: 500024241, mail: [email protected]