Koronawirus. Przedsiębiorca może utracić całe dotychczasowe dofinansowanie – czyli jakie sankcje wprowadza tarcza antykryzysowa 4.0.?

Jednym z podstawowych celów dofinansowania do pensji FGŚP była ochrona miejsc pracy. Założono, że skoro pracodawca musi de facto zapłacić tylko część pensji pracownika ze swojej kieszeni, to będzie mniej skłonny do redukcji etatów.

Pragnąc dodatkowo zmotywować pracodawcę przyjęto założenie, iż w sytuacji gdyby jednak doszło do zwolnienia pracownika, będzie on musiał zwrócić część dofinansowania przeznaczoną na wynagrodzenie dla tego konkretnego pracownika.

Tymczasem tarcza antykryzysowa 4.0 sprawiła, że możliwa będzie całkowita utrata dofinansowania do pensji dla pracowników – wszystkich – i to już w momencie, gdy pracę straci zaledwie jedna osoba. Kluczowe jest jednak to, że w takiej sytuacji znajdą się przedsiębiorcy, którzy skorzystają z dofinansowania już na mocy przepisów z nowej tarczy.

Podkreślić należy, że tarcza antykryzysowa 4.0  rozszerzyła możliwość otrzymania dofinansowania również na pracowników, którzy nie zostali objęci przestojem ekonomicznym czy obniżonym wymiarem czasu pracy (co było warunkiem otrzymania dofinansowania przed wejściem w życie tarczy 4.0). Jednak jest pewien haczyk! Z rozszerzeniem możliwości dofinansowania wiążą się też surowsze sankcje:

  • przedsiębiorcy, którzy pobrali dofinansowanie już w trakcie obowiązywania ostatniej tarczy nie mogą zwolnić ani jednej osoby, w innym wypadku zwracaliby całe otrzymane dofinansowanie.

Mimo że ochrona miejsc pracy jest niezwykle ważna, to należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach – mimo najlepszych zamiarów pracodawcy – tylko zwolnienie części zatrudnionych pozwoli na przetrwanie firmy. Niestety nowe regulacje pozbawiają pracodawcy możliwości podjęcia takiej decyzji. Czyli  firmy, które z niego skorzystają, są de facto w gorszej sytuacji od tych, które pobierają dofinansowania z FGŚP na podstawie wcześniejszych regulacji. Mamy więc sytuację, w której pracodawcy korzystający z różnych rodzajów dofinansowań (z art. 15 g i 15gg tarcza 3.0) są nierówno traktowani w analogicznej sytuacji.

Uwaga– jest tylko jedno wyjście z tej sytuacji mianowicie rezygnacja firmy z dofinansowania na danego pracownika np. po jednym lub dwóch z trzech miesięcy pobierania wsparcia. Należy wówczas poinformować urząd. Od chwili, gdy dana osoba nie jest już objęta dotacją, można wypowiedzieć jej umowę.

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

 

tel: 500024241, mail: [email protected]