KORONAWIRUS – Przedsiębiorco sprawdź jak możesz sobie pomóc w czasie trwania pandemii!

Obecnie sytuacja w polskiej rzeczywistości gospodarczej, objętej pandemią koronawirusa, odbija się negatywnym echem głównie na małych i średnich przedsiębiorcach. Pomocną dłoń w ich stronę starają się wyciągnąć lokalne władze samorządowe, przygotowując specjalne pakiety pomocowe. W pomoc firmą prowadzącym działalność gospodarczą na terenie powiatu bełchatowskiego zaangażowały się również lokalne władze w tym także Prezydent Miasta Bełchatów.

Każdy kto prowadzi własną działalność gospodarczą może obecnie skorzystać z wielu ulg i udogodnień m. in.:

1. Odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie podatków i opłat należnych na rzecz miasta Bełchatowa. Takich jak: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Odroczenie terminu zapłaty opłat za użytkowanie wieczyste na 3 miesiące.

3. Odroczenie terminów zapłaty czynszu z tytułu dzierżawy/najmu lokali użytkowych dla osób prowadzących w nich działalność gospodarczą.

4. Umorzenie czynszu w gminnych lokalach za 1 miesiąc, z możliwością odroczenia terminu zapłaty czynszu na kolejne 2 miesiące.*

*O taką ulgę mogą wnioskować najemcy, którzy działają w branży uwzględnionej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego.

 

Powyższe odnosi się do stanu prawnego na dzień 01.04.2020 r. Jeżeli w najbliższym czasie ukażą się inne przepisy szczególne dotyczące ubiegania się o ulgi będziemy Państwa na bieżąco informować.

!! !! !!

Jednak należy pamiętać, iż pomoc może zostać udzielona jedynie „na wniosek” dlatego Nasza kancelaria przygotowała dla Państwa poniższe wzory wniosków niezbędnych do przygotowania jeżeli zdecydujecie się Państwo na skorzystanie z pomocy władz powiatu.

 1. WZÓR WNIOSKU O ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
 2. WZÓR WNIOSKU O ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
 3. WZÓR WNIOSKU O ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 4. WZÓR WNIOSKU O ROZŁOŻENIE NA RATY NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 5. WZÓR WNIOSKU O ROZŁOŻENIE NA RATY NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
 6. WZÓR WNIOSKU O ROZŁOŻENIE NA RATY NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
 7. WZÓR WNIOSKU O UMORZENIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 8. WZÓR WNIOSKU O UMORZENIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
 9. WZÓR WNIOSKU O UMORZENIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
 10. WZÓR WNIOSKU O UMORZENIE CZYNSZU Z TYTUŁU NAJMU GMINNEGO LOKALU UŻYTKOWEGO
 11. WZÓR WNIOSKU O ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI ZA CZYNSZ Z TYTUŁU NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO
 12. WZÓR WNIOSKU O ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI ZA CZYNSZ Z TYTUŁU DIERŻAWY LOKALU UŻYTKOWEGO
 13. WZÓR WNIOSKU O ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI ZA CZYNSZ Z TYTUŁU NAJMU GMINNEGO LOKALU UŻYTKOWEGO
 14. WZÓR WNIOSKU O ODROCZENIE TERMINU OPŁATY Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

 

tel: 500024241, mail: [email protected]