Operator telekomunikacyjny nie może wykonywać kserokopii dowodów osobistych

Kserowanie dowodów osobistych w momencie podpisywania nowej umowy jest praktyką powszechnie stosowaną przez operatorów. Jednak według Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie mają prawa tego robić, ponieważ pozyskują w ten sposób znacznie więcej danych niż powinny.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oprócz dowodów osobistych wymienia wymienia również zakaz kserowania prawa jazdy, książeczki wojskowej i legitymacji studenckich, bowiem na każdym z tych dokumentów znajdują się dane, których operatorzy nie mają prawa przetwarzać, ponieważ nie są one niezbędne do świadczenia usług telekomunikacyjnych. Chodzi tu m.in. o wizerunek klienta, jego wzrost, kolor oczu, posiadaną kategorię prawa jazdy czy jego ważność.
Ustawy Prawo telekomunikacyjne jasno precyzuje, które dane operator może przetwarzać bez uzyskiwania pisemnej zgody klienta. Są to: imiona, nazwiska, miejsce i data urodzenia, adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny (jeżeli się różnią), numer PESEL oraz seria i numer dowodu tożsamości. Jak widać, nie ma tu mowy o wymienionych powyżej informacjach.
GIODO dopuszcza jednak przetwarzanie innych danych osobowych, ale wyłącznie za wyrażoną na piśmie zgodą klienta.
Warto być świadomym swych praw i domagać się ich respektowania.

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej, tel: 500024241, mail: [email protected]