Prawo cywilne. Ostateczne, przedsądowe wezwanie do zapłaty

Ostateczne, przedsądowe wezwanie do zapłaty – kluczem do odzyskania zaległych należności.

 

Nazewnictwo nie ma tutaj większego znaczenia, a dla sądu jest jedynie kwestią wtórną czy przez wierzyciela będzie nazwane ono „ostatecznym wezwaniem do zapłaty”, czy może „przedsądowym wezwaniem do zapłaty” – najistotniejszy jest fakt, iż jako wierzyciel podjąłeś próbę porozumienia się ze swym dłużnikiem i wezwałeś go do uregulowania zadłużenia przed wytoczeniem sprawy w sądzie.

Na podstawie art. 187 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego przy wniesieniu pozwu o zapłatę jesteśmy zobowiązani do podania informacji, czy strony uczestniczące w sporze podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu – gdyby takich prób nie było powinniśmy wyjaśnić sądowi dlaczego ich nie podjęliśmy. Elementem pozwu, w którym będziemy domagać się aby sąd nałożył na naszego dłużnika nakaz zapłaty, jest dołączenie dowodów na to, że wierzyciel podjął próbę mediacji, jednak bezskutecznie.

Brak wcześniejszego wezwania nie spowoduje zwrotu pozwu ale brak jakiejkolwiek wzmianki na ten temat już tak! Ponieważ w świetle art. 187 § 1 pkt. 3 k.p.c., pozew taki nie będzie spełniał wymogów formalnych wskazanych dla tego rodzaju pisma.

 

Najważniejszy element w konstrukcji naszego wezwania– przy tworzeniu wezwania do zapłaty najistotniejszy element stanowi informacja o konsekwencjach, jakie spotkają dłużnika w przypadku, gdy nadal nie ureguluje swoich zaległości finansowych, są to przede wszystkim:

  • skierowanie sprawy do sądu i co za tym idzie dodatkowe obciążenie dłużnika kosztami postępowania sądowego,
  • jeżeli dłużnik dalej będzie uchylał się od zapłaty to również obciążenie kosztami późniejszego postępowania egzekucyjnego (prowadzonego przez kancelarię komorniczą).

Jaki termin wyznaczyć na spłatę długu? Czy można żądać odsetek za zwłokę?

Termin na spłatę powinien być przede wszystkim realny do spełnienia, np. przy pierwszym wezwaniu może to być chociażby termin 14 dniowy. W przedsądowym (kolejnym) wezwaniu do zapłaty ten termin może być już krótszy np. 7 lub 5 dniowy.

Odpowiadając na drugie pytanie – oczywiście! Jak stanowi art. 481 Kodeksu cywilnego – w przypadku gdy dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Odsetki należą się za cały czas opóźnienia w spłacie należności, liczone od dnia następującego po dniu wymagalności należności.

 

Żadne przepisy nie regulują liczby wysłanych wezwań do zapłaty przed wstąpieniem na drogę procesową – przy podejmowaniu decyzji o sporządzeniu i wysłaniu wezwania do zapłaty przedsiębiorca powinien kierować się przede wszystkim swoim zdrowym rozsądkiem.

 

!! !! !! Dla celów dowodowych na wypadek późniejszego postępowania sądowego, wezwanie takie powinniśmy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 

Masz trudności w sporządzeniu podobnego wezwania, a twoja sytuacja zmusza Cię do podjęcia konkretnych działań w celu ściągania zaległych wierzytelności? Nie czekaj i skorzystaj z pomocy profesjonalisty, który kompleksowo zajmie się Tobą i zadba o przysługujące Ci prawa!

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

 

tel: 500024241, mail: [email protected]