Prawo cywilne. Zasiedzenie ruchomości – jakie warunki należy spełnić?

Z reguły gdy ktoś mówi o zasiedzeniu w domyśle mówimy i zasiedzeniu nieruchomości, jednak zasiedzieć można również rzeczy ruchome. Jak to zrobić i jakie warunki ustawowe należy spełnić? Sprawdźmy!

Zacznijmy od ustalenia czym tak naprawdę są ruchomości? Kodeks cywilny nie określa niestety wprost rzeczy, które możemy uznać za ruchomości tak więc uznaje się, iż ruchomością jest wszystkie rzeczy, które nie możemy w myśl art. 46 k.c. uznać za nieruchomości. Ponadto ruchomości w przeciwieństwie do nieruchomości można przenieść.

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ?

Art. 174 § 1 k.c. czyli „Posiadacz rzeczy ruchomej nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba że posiada w złej wierze.”

Do nabycia ruchomości przez zasiedzenie konieczne jest zatem spełnienie łącznie trzech przesłanek:

  1. samoistnego posiadania rzeczy;
  2. upływu określonego czasu (3 lat);
  3. istnienie dobrej wiary przez cały okres posiadania.

 

Kim jest posiadacz samoistny?

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2000 r. (V CKN 164/00):

 „posiadacz samoistny to taki tylko, którego zakres faktycznego władania rzeczą jest taki sam, jak właściciela i który znajduje się w położeniu pozwalającym na korzystanie z rzeczy w taki sposób, jak może to czynić właściciel.”

 

Czym jest „dobra wiara”?

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2000 r. (III CKN 802/98):

„w dobrej wierze jest taki samoistny posiadacz rzeczy ruchomej, który wszedł w jej posiadanie nie tylko będąc przekonanym o nabyciu własności rzeczy ruchomej od osoby uprawnionej, ale nadto jeszcze gdy takie jego przekonanie było zarazem usprawiedliwione konkretnymi okolicznościami. Oznacza to, że dobrą wiarę samoistnego posiadacza wyłącza niedołożenie przezeń należytej staranności w celu zbadania, czy zbywca jest rzeczywiście osobą uprawnioną do rozporządzania zbywaną rzeczą.” – powinna istnieć przez cały okres wymagany do zasiedzenia.

 

WAŻNE

Osoba, która nabyła własność przez zasiedzenie, może żądać, by sąd stwierdził to swoim orzeczeniem. Postanowienie sądu będzie dowodem nabycia własności nieruchomości.

UWAGA

W świetle przepisów Kodeksu cywilnego nie można zasiedzieć rzeczy wpisanej do krajowego rejestru dóbr kultury.

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

 

tel: 500024241, mail: [email protected]