Prawo karne. Jazda po pijanemu po terenie prywatnym

Co z jazdą po pijanemu po terenie prywatnym? Czy jest to karalne?

Kierowcę prowadzącego pojazd mechaniczny pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub w stanie nietrzeźwości czeka surowa kara. Jednak czy przepisy te obowiązują wszędzie, czy obowiązują podczas przemieszczania się po tzw. terenach prywatnych?

 

Zgodnie z tym co zwarte jest w art. 178a § 1 k.k. przestępstwo to może być popełnione w każdym miejscu, gdzie odbywa się ruch pojazdów. Co istotne dla karalności tego czynu nie jest wymagane, by pojazd mechaniczny był prowadzony na drodze publicznej.

 

Zatem jasne dla nas jest, że absolutnie niedopuszczalne jest poruszanie się po prywatnych, ale mimo to ogólnodostępnych drogach w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości. Jednak droga prywatna, drodze prywatnej przecież nie jest równa, nie każda jest taka sama. Istnieją na przykład drogi dojazdowe do prywatnych posesji, znajdujące się na terenie tejże posesji i są one niedostępne dla ruchu publicznego. Co wówczas? Czy popełniamy przestępstwo lub wykroczenie w powyższej sytuacji?

 

Mianowicie spod odpowiedzialności za popełnienie przestępstwa określonego w wyżej przytoczonym przepisie, wyłączone są prywatne tereny należące do kierowcy, niedostępne dla osób trzecich. Na takich drogach kierowca, który porusza się pojazdem mechanicznym po spożyciu alkoholu, nie będzie podlegał karze.

Zgodnie bowiem z rodzimym orzecznictwem:

“Rozstrzygnięcie czy oskarżony popełnił przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. zależy od ustalenia, czy droga, którą jechał jest to droga polna, na której odbywa się ruch pojazdów, czy też jest to prywatna droga dojazdowa do pól uprawnych”

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dn. 07.04.2004 r., w sprawie: II AKa 69/04

 

Do miejsc dostępnych dla ruchu pojazdów nie mogą zostać zaliczone miejsca, w których nie odbywa się ruch ogólnodostępny, a jedynie w danym miejscu dopuszczone jest do ruchu wąskie grono osób, np. podwórko.

Wyrok Sądu Najwyższego z dn. 05.05.2009 r., w sprawie: IV KK 432/08

 

Przypominamy:

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi, przez co wypełnia znamiona wykroczenia.

W tej sytuacji w myśl art. 87 Kodeksu wykroczeń – osoba, która w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze:

– aresztu (od 5 do 30 dni) albo karze grzywny od 50 zł do 5.000 zł, dodatkowo sąd zmuszony jest orzec w stosunku do kierowcy, który popełnił omawiane wykroczenie, obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów (w granicach od 6 miesięcy do 3 lat), zakaz obejmować powinien rodzaj pojazdu, którym sprawca dopuścił się wykroczenia, 10 punktów karnych.

Zaś stan nietrzeźwości występuje gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila alkoholu we krwi.

W art. 178a § 1  k.k., za tego typu przestępstwo grozi:

– grzywna (wymierzona w stawkach dziennych uzależniona od dochodu sprawcy), ograniczenie wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2, zakaz prowadzenia pojazdów (wszelkich lub określonej kategorii) na okres od 3 do 15 lat, kara pieniężna od 5.000 zł do 60.000 zł (na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej), 10 punktów karnych.

 

 

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim i w Łodzi.

 

tel: 500024241, mail: [email protected]