Prawo karne. Karalność form popełnienia przestępstwa

Rodzaje sprawstwa i ich karalność.

Odpowiada jak za sprawstwo nie tylko ten, kto dokonuje czynu zabronionego sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu (art. 18 kk).

W nawiązaniu do powyższego artykułu, wyróżnia się następujące formy sprawcze czynu zabronionego:

  1. Sprawstwo (forma sprawcza)
  2. Podżeganie (forma zjawiskowa)
  3. Pomocnictwo (forma zjawiskowa)

 

Dziś zajmiemy się sprawstwem, które może mieć cztery różne postacie, a za każdą z nich oskarżony będzie podlegał karze takiej samej jak ten, który faktycznie dokonał czynu zabronionego, wyróżniamy:

  1. sprawstwo pojedyncze– sytuacja w której sprawca działa sam (np. jeden złodziej dokonujący kradzieży),

 

  1. współsprawstwo– to sytuacja w której jest kilku sprawców współpracujących ze sobą (np. grupa kilku osób dokonuje wspólnie kradzieży z włamaniem),

 

 

  1. sprawstwo kierownicze– czylisytuacja, w której jest osoba kierująca/zarządzająca danym czynem, jego przebiegiem – nawet jeśli sama nie dokonuje żadnej czynności lub jest w pewnej odległości od miejsca zdarzenia (np. wydawanie poleceń przez komórkę),

 

  1. sprawstwo polecające– to sytuacja gdzie mamy osobę wydającą polecenia oraz osobę je wykonującą, lecz stosunek istniejący między tymi osobami opiera się na wykorzystywaniu zależności pomiędzy „wykonawcą polecenia” a „wydającym polecenia” (np. wykorzystanie podległości służbowej, zależność narkomana od dealera), jednak w przeciwieństwie do sprawstwa kierowniczego osoba wydająca polecenia nie ma bezpośredniej kontroli nad przebiegiem i wykonaniem zleconego przez nią „zadania”.

 

!! !! !!Podkreślić należy, iż nawet jeśli współsprawca wykonywał jedynie część czynności, każdy z współsprawców ponosi odpowiedzialność za całość czynu, tak jakby go sam wykonał. Oznacza to, że są możliwe sytuacje, w których dane osoby wykonają tylko kilka czynności spośród wielu, a odpowiadać będą jako współsprawcy całego czynu. Współsprawca pełni tak ważną rolę, że bez niego czyn nie zostałby popełniony w tej formie w danym miejscu i czasie.

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

 

tel: 500024241, mail: [email protected]