Prawo rodzinne. Koronawirus a realizacja kontaktów z dzieckiem

Kwarantanna a utrudnienia w kontaktach z dzieckiem.

Czy stan epidemii to tylko pretekst do utrudniania kontaktów z dzieckiem? Czy realna obawa rodzica sprawującego codzienną opiekę nad małoletnim?

Jak to zwykle bywa, odpowiedź nie jest jednoznaczna!

Wszystko zależy od okoliczności i konkretnej sytuacji jednostki. Kiedy jedno z rodziców ma ustalone prawo do kontaktów, to oczywiste jest, iż ma prawo do realizacji tych kontaktów. Najbardziej pożądana sytuacja zakłada, że jeżeli z przeróżnych powodów bezpośredni kontakt nie może się odbyć (kwestie przebywania na kwarantannie lub w innym państwie) to osobiste kontakty powinny zostać zastąpione telefonicznymi lub realizowanymi za pośrednictwem innych środków komunikacji elektronicznej np. Skype.

Jeżeli kontakty dotąd realizowane były w miejscach publicznych, a przy obecnej sytuacji stało się to niemożliwe (zakaz przemieszczania się) – nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie spotkania odbywały się teraz w miejscu zamieszkania dziecka, albo rodzica, któremu przysługuje prawo do kontaktów.

 

Pandemia koronowirusa jest sytuacją wyjątkową, ale nie może być traktowana jako pretekst do utrudniania kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem, gdyż:

  • Ograniczenie kontaktów z dzieckiem (ustalonych przez strony w porozumieniu opiekuńczo – wychowawczym lub określonych w prawomocnym wyroku sądu lub postanowieniu o zabezpieczeniu kontaktów), zgodnie z art. 1132 1 k.r.o. może nastąpić jedynie w oparciu o decyzję sądu rodzinnego i tylko i wyłącznie wtedy gdy wymaga tego dobro dziecka.
  • Zgodnie z art. 113 § 1 k.r.o. rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów 113 § 2 k.r.o. określa sposoby tych kontaktów

 

EGZEKUCJA KONTAKTÓW

Brak porozumienia rodziców co do zastępczego miejsca i sposobu wykonywania kontaktów pozostawia nam jedną, jedyną drogę – zabezpieczenie ich wykonywania przez sąd rodzinny w drodze egzekucji tych kontaktów. Jednak w aktualnych realiach, procedura ta może potrwać nawet kilka miesięcy, a obecnie może być nawet czasowo zablokowana.

 

PAMIĘTAJ!Poza przepisami i ustaleniami dokonanymi przez sąd w wyroku, bądź ugodzie pozostają kwestię zdrowego rozsądku i to dla dobra naszych dzieci, powinniśmy się „dogadać” i opracować wspólniesystem działania, w tym trudnym dla nas wszystkich okresie.

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

 

tel: 500024241, mail: [email protected]