Prawo rodzinne. Skutki unieważnienia małżeństwa

Jakie są formalne skutki unieważnienia małżeństwa?

W wypadku rozwodu, małżeństwo ustaje, ale wyrok nie ma skutku wstecznego, natomiast małżeństwo unieważnione jest uważane za niebyłe, tak jakby nigdy nie było zawarte.

Sąd w orzeczeniu o unieważnieniu małżeństwa nie orzeka o winie małżonków, ale musi orzec o tym, który z małżonków był w złej wierze, czyli wiedział o podstawie unieważnienia małżeństwa. Określenie tej „winy” jest obligatoryjne, ponieważ wpływa na obowiązki ”małżonków”. Inaczej natomiast jest w sprawach rozwodowych – tam można wnioskować o orzeczenie rozwodu „bez winy”.

Na podstawie art. 21 k.r.o.

„Do skutków unieważnienia małżeństwa w zakresie stosunku małżonków do wspólnych dzieci oraz w zakresie stosunków majątkowych między małżonkami stosuje się odpowiednio przepisy o rozwodzie, przy czym małżonek, który zawarł małżeństwo w złej wierze, traktowany jest tak, jak małżonek winny rozkładu pożycia małżeńskiego.”

Ustawodawca uznał, że mimo „nieistnienia” małżeństwa należy uregulować sytuację majątkową małżonków i zadecydować o losie wspólnych dzieci. Dlatego sąd może orzec o obowiązkach małżonków, analogicznie jak w przypadku rozwodu, bowiem:

  • w wyroku unieważniającym małżeństwo sąd rozstrzygnie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, może także dokonać podziału majątku wspólnego i rozstrzygnąć o obowiązku dostarczania byłemu współmałżonkowi środków utrzymania;
  • sąd w takich wyrokach orzeka też o władzy rodzicielskiej i alimentach.

Najważniejsze dla małżonków skutki unieważnienia ich małżeństwa:

  1. małżonkowie wracają do poprzedniego nazwiska i do stanu cywilnego sprzed ślubu.
  2. ustaje stosunek powinowactwa między nimi,
  3. między małżonkami ustają osobiste prawa i obowiązki.

 

WAŻNE!!!

Mimo unieważnienia małżeństwa ze skutkiem wstecznym, dzieci zrodzone w czasie małżeństwa nie tracą statusu dzieci pochodzących z tego związku.

 Nie ustaje też domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa rozciągające się na trzysta dni po jego ustaniu.

A także małoletni, który uzyskał pełnoletność w wyniku zawarcia tego małżeństwa nie traci jej po unieważnieniu związku.

 

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

 

tel: 500024241, mail: [email protected]