Przebieg rozprawy karnej w formie zdalnej – czyli jak funkcjonują sądy karne w trybie online?

Rozprzestrzenianie się koronawirusa wymusiły szczególne rozwiązania zabezpieczające zdrowie publiczne. Również dla sądownictwa. Rozwiązanie to jednak nie jest całkowicie nowym i niespotykanym dotąd zjawiskiem, choć (z pewnymi różnicami) stanowi nie lada wyzwanie dla sądów powszechnych, z drugiej jednak strony może przyczynić się do tego, że nasze sądy już nigdy nie będą takie same jak dotychczas.

 

A JAK WYGLĄDA ROZPRAWA ZDALNA W PROCESIE KARNYM?

Rozprawa w formie zdalnej przebiega tak jak rozprawa „normalna” w trybie zwykłym, tyle tylko że oskarżony (również oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel prywatny) gdy są pozbawieni wolności, oraz prokurator mogą przebywać w innym miejscu niż na sali rozpraw, a kontakt z nimi odbywa się w formie przekazu obrazu i dźwięku.

Podczas takiej rozprawy sąd przebywa na sali rozpraw, a strona lub obrońca w zupełnie innym miejscu. Rozprawa odbywa się zatem w dwóch miejscach jednocześnie, tj. na sali rozpraw oraz w pomieszczeniu dla strony, które może być ulokowane w budynku sądu lub poza nim (miejscem pobytu strony może być siedziba innego sądu, w którego okręgu strona przebywa, może to być także np. areszt śledczy czy zakład karny. W miejscu przebywania oskarżonego, oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego obecny jest referendarz sądowy lub asystent sędziego zatrudniony w sądzie, w którego okręgu przebywa strona.).

 

WAŻNE!!! W wypadku gdy oskarżony na ogłoszenie wyroku jest obecny podczas tej czynności, termin do złożenia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku biegnie od daty jego ogłoszenia (art. 422 § 1 k.p.k.).

 

JAKIE SĄ WIĘC RÓŻNICE?

Uczestnicy postępowania mogą składać wnioski oraz inne oświadczenia oraz dokonywać wszelkich czynności procesowych ale wyłącznie ustnie do protokołu rozprawy. Ponadto na żądanie strony lub obrońcy, gdy przebywają oni w innym miejscu, sąd ma obowiązek odczytać treść pism złożonych do sprawy przed rozprawą, z którymi strona lub obrońca nie mogli się wcześniej zapoznać.

 

ROZPRAWA ZDALNA A KONTAKT OSKARŻONEGO Z OBROŃCĄ.

W wypadku przeprowadzenia rozprawy zdalnej w stosunku do oskarżonego pozbawionego wolności, obrońca może zdecydować gdzie będzie wówczas przebywał. Może bowiem przebywać w miejscu pobytu oskarżonego, np. w pomieszczeniu budynku aresztu śledczego lub zakładu karnego, albo stawić się na salę rozpraw. Decyzja w tej kwestii należy wyłącznie do obrońcy! Jeżeli obrońca zdecyduje się przebywać na sali rozpraw, a oskarżony jest w innym miejscu, to kontakt z oskarżonym nie jest poufny, gdyż odbywa się przy użyciu urządzeń technicznych i podczas pobytu obrońcy na sali rozpraw. Dlatego też oskarżony lub obrońca mogą złożyć wniosek o zarządzenie przerwy w rozprawie w celu nawiązania kontaktu telefonicznego w miejscu umożliwiającym rozmowę bez udziału innych osób i warto o tej możliwości pamiętać.

 

  • Mówi się, że takie przesłuchanie świadka, czy oskarżonego nie daje w pełni tego co przesłuchanie twarzą w twarz. Ponieważ trudniej jest odczytać pewne sygnały niewerbalne i zweryfikować wiarygodność (w przypadku biegłych nie ma tego problemu gdyż zakładamy, że są niezależni). E-rozprawy w sprawach karnych, e-posiedzenia dotyczące środków zabezpieczenia nie są niczym szczególnym np. w Kanadzie czy części Stanów Zjednoczonych, bądź w Wielkiej Brytanii.

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

 

tel: 500024241, mail: [email protected]