enta

Ile może dorobić emeryt/rencista w 2020 roku? Zmiany w przepisach

Od 1 czerwca renciści oraz osoby pobierające wcześniejsze emerytury mogą zarobić więcej bez żadnych konsekwencji.   Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej. Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a dorabiają do emerytury lub