hfpc

Protest wyborczy – czym jest? Kto może go wnieść? W jakim terminie i jak wygląda tryb wniesienia takiego wniosku?

Protest wyborczy to skarga, którą każdy obywatel może wnieść do sądu, jeśli uważa, że w toku wyborów doszło do poważnych naruszeń prawa, skutkujących nieważnością wyboru. Ponadto, obecnie z powodu nadzwyczajnych okoliczności związanych z pandemią i przesuwaniem terminu wyborów, wielu obywatelom nie udało się w tych wyborach oddać głosu – dotyczy to głównie wyborców głosujących poza granicami naszego kraju.   KTO MOŻE WNIEŚĆ PROSTE? Protest może złożyć