zus zasiłek

Koronawirus. Jakie prawa przysługują osobie podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu gdy objęta jest ona kwarantanną

Jakie prawa przysługują osobie podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu gdy objęta jest ona kwarantanną? Zgodnie z art. 33 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. f, i ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi państwowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji osoby przebywającej na terytorium RP, jeśli jest ona: zakażona,