Zakaz prowadzenia pojazdów, a konieczność ponownego zdawania egzaminu.

Powodów zatrzymania uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi może być wiele. W niektórych przypadkach zatrzymanie prawa jazdy będzie wiązało się z koniecznością ukończenia kursu na nowo, a w niektórych nie. Kiedy po zabranym prawie jazdy trzeba ponownie zdawać egzamin?

 

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 114 Prawa o ruchu drogowym, kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega osoba uprawniona do kierowania pojazdem skierowana decyzją starosty, na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, w razie przekroczenia 24 punktów karnych, które kierowca otrzymał za popełnione wykroczenia.

Ponadto zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy o kierujących pojazdamisprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego podlega osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem cofniętego na okres przekraczający rok lub cofniętego w związku z utratą kwalifikacji oraz osoba ubiegająca się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok.

 

ZAKAZ A OBOWIĄZEK ZDAWANIA EGZAMINU NA PRAWO JAZDY.

Niezależnie jednak od przyjętej kwalifikacji prawnej i orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów w wymiarze 1 roku czy 12 miesięcy, kierowca, w stosunku do którego taki środek karny został orzeczony nie będzie podlegał obowiązkowi ponownego przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy. Zgodnie bowiem z art. 49 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami, sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego podlega wyłącznie kierujący ubiegający się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, którego był on pozbawiony przez okres przekraczający jeden rok.

 

Zatem kierowca wobec, którego orzeczono równo 1 rok lub równo 12 miesięcy takiego egzaminu zdawać nie będzie musiał. Ponieważ Ustawodawca jasno wskazuj, iż zakaz musi przekroczyć 1 rok!

Do egzaminu zarówno teoretycznego jak i praktycznego będzie więc musiała przystąpić każda osoba, wobec której zakaz prowadzenia pojazdu został orzeczony na okres przekraczający 1 rok!

 

NA MARGINESIE….

Dlaczego pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy jest ważne?

Policjant zatrzymujący prawo jazdy ma obowiązek wydania kierowcy stosownego pokwitowania. Pokwitowanie to jest bardzo istotne dla kierowcy, gdyż uprawnia ono do kierowania pojazdem w ciągu 7 dni, jeśli zatrzymanie prawa jazdy nastąpiło z powodu:

  1. stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność,
  2. podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy,
  3. gdy upłynął termin ważności prawa jazdy.

UWAGA! W pozostałych sytuacjach pokwitowanie nie daje takich uprawnień.

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

 

tel: 500024241, mail: [email protected]