Rozwód. Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Po prawomocnym wyroku rozwodowym, małżonek, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może  powrócić do nazwiska poprzedniego. Należy jednak dotrzymać ustawowego terminu, który wynosi trzy miesiące od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, gdyż termin nie podlega przywróceniu ani przedłużeniu.

Zgodnie z art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Tym samym, małżonek, który chce powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa musi  złożyć stosowne oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem. Zmiany nazwiska nie może  dokonać sąd w wyroku rozwodowym (por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 września 1974 r., III CRN 188/74).

Prawo do zmiany nazwiska przysługuje nie tylko żonie, ale również mężowi, jeżeli poprzez zawarcie małżeństwa zmienił on nazwisko.

Osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska musi złożyć pisemne oświadczenie przed  kierownikiem dowolnego urzędu stanu cywilnego, bez względu na miejsce zamieszkania czy miejsce zawarcia małżeństwa. Opłata za złożenie oświadczenia jest stała i wynosi 11 zł. Dodatkowo trzeba uiścić opłatę za zmianę nazwiska w wysokości 37 zł.

Oprócz pisemnego oświadczenia potrzebne będą również:

  • dowód osobisty, 
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej, 
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis skrócony aktu małżeństwa oraz prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód. 

Czy można domagać się od byłego małżonka, aby zmienił nazwisko

 Skutkiem rozwodu nie jest utrata prawa do noszenia nazwiska, jakie żona lub mąż uzyskali na skutek zawarcia związku małżeńskiego, a wyłącznie prawo powrotu do nazwiska noszonego przed wstąpieniem w związek małżeński. Sąd Najwyższy, w postanowieniu z dnia 2 lutego 1978r. wskazał, że były mąż nie może domagać się odebrania byłej żonie prawa do noszenia nazwiska nabytego przez małżeństwo.

Były mąż nie może domagać się odebrania swojej byłej żonie prawa do nazwiska nabytego przez małżeństwo, jako że KRO takiej możliwości nie przewiduje. ( Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 2 lutego 1978 r. IV CZ 11/78)

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

tel: 500024241, mail: [email protected]