Zwolnienie ze składek ZUS. Brak decyzji. Decyzja odmowna.

Nie otrzymałeś jeszcze odpowiedzi z ZUS dotyczącej zwolnienia ze składek lub otrzymałeś odpowiedź ale jest ona odmowna? Jak możesz sobie pomóc?

 

Tarcza antykryzysowa obejmuje szereg rozwiązań dla przedsiębiorców, jednym z nich jest art. 31zo ustawy COVID-19, który pozwala na zwolnienie ze składek ZUS należnych za okres od 01.03.2020 r. do 31.05.2020 r. Jesteś przedsiębiorcą, złożyłeś wniosek o zwolnienie ze składek ZUS w marcu, a odpowiedzi od Zakładu dalej nie ma? Wielu przedsiębiorców martwi się brakiem informacji potwierdzającej zwolnienie ze składek, ponieważ kolejno zbliża się termin następnej płatności.

 

Od 30 maja przedsiębiorcy mają możliwość sprawdzenia na PUE ZUS, jaki jest status wniosku o zwolnienie ze składek ZUS. Jeśli ZUS wydał decyzję o braku zwolnienia ze składek, płatnik może w ten sposób sprawdzić datę. Zakład oczywiście przesyła osobno decyzję o odmowie, tak, by przedsiębiorca mógł się z nią zapoznać i od momentu doręczenia zacząć działać dalej.

 

WAŻNE!

Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania składek następuje w formie standardowej decyzji administracyjnej (art. 31zq ust. 7), jednak nie przysługuje nam klasyczne odwołanie od decyzji administracyjnej a odwołanie w formie tzw. wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy(art. 31zq ust. 8) w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Ponadto jeżeli rozpatrzenie naszego wniosku znacznie się przedłuża możemy złożyć w siedzibie organu ponaglenie lub nawet skorzystać z pomocy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw działa na terenie całego kraju. Każdy mikro mały i średni przedsiębiorca może się do niego zgłosić i otrzymać pomoc. Rzecznik może m.in. podjąć na rzecz przedsiębiorcy odpowiednie czynności lub udzielić porady.

 

Co musi zawierać wniosek do Prezesa ZUS?

  1. numer i datę decyzji w sprawie zwolnienia ze składek,
  2. przedsiębiorca powinien we wniosku uwzględnić dokładne uzasadnienie dlaczego ZUS powinien ponownie pochylić się nad rozpatrzeniem jego wniosku,
  3. dokument ten musi zostać podpisany przez wnioskującego.

 

  • Wniosek można złożyć w dowolnej placówce ZUS lub drogą pocztową. Należy zachować formę pisemną, chociaż w ostateczności można również „złożyć wniosek” ustnie podczas rozmowy z pracownikiem ZUS w placówce Zakładu. W takiej sytuacji z rozmowy zostanie spisany odpowiedni protokół.

!! !! !! Jeśli przedsiębiorca złożył wniosek w sprawie braku zwolnienia ze składek ZUS, ale mimo to nie przyniesie  to zamierzonego efektu, to niestety konieczne będzie uiszczenie zaległych składek (dodatkowo płatnik będzie musiał zapłacić także odsetki za zwłokę).

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

 

tel: 500024241, mail: [email protected]