Adwokat Karolina Pawlikowska

Karolina Pawlikowska

Karolina Pawlikowska

Adwokat

Podstawą pracy Mecenas Karoliny Pawlikowskiej jest umiejętność słuchania potrzeb reprezentowanych osób a także zdecydowana i skuteczna ochrona praw i interesów Klientów.

Priorytetem Kancelarii jest poszukiwanie optymalnego rozwiązania problemu, umożliwienie Klientom zrozumienie ich sytuacji prawno-procesowej oraz dokonanie świadomego i najlepszego wyboru. Ponadto, rzetelnie spełnianym obowiązkiem jest informowanie Klientów o każdym etapie i stanie zaawansowania sprawy oraz dogłębne wyjaśnienie nurtujących ich kwestii.

W zależności od preferencji Klienta adwokat Karolina Pawlikowska oferuje kompleksową obsługę prawną opartą na umowie o współpracy albo doraźną pomoc świadczoną w oparciu o zlecenie konkretnej sprawy. Wszelkie warunki współpracy ustalane są wspólnie z Klientem w sposób jasny i przejrzysty.

Adwokat Karolina Pawlikowska jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Częstochowie. Ukończyła z wyróżnieniem stacjonarne studia magisterskie na kierunku prawo na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim. Pracę magisterską z zakresu prawa międzynarodowego praw człowieka obroniła z wynikiem bardzo dobrym i została laureatką organizowanego przez Polską Akademię Nauk ogólnopolskiego konkursu na najlepsza pracę magisterską.

Studiowała także prawo na Uniwersytecie Jaume I University w Castellón de la Plana w Hiszpanii. Ukończyła ponadto studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, studia podyplomowe z prawa karnego materialnego i procesowego na Uniwersytecie Jagiellońskim, studia podyplomowe w Polskiej Akademii Nauki, a także European Academy of Diplomacy- Akademię Młodych Dyplomatów. Posiada uprawnienia mediatora sądowego nadane przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie, a także uprawnienia Doradcy Obywatelskiego.  

Doświadczenie zawodowe zdobywała w organizacjach pozarządowych w tym m.in., w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka- w dziale prawnym, spółkach handlowych, kancelariach prawnych w Gdańsku, Warszawie i Bełchatowie oraz w placówkach wymiaru sprawiedliwości tj. Sądach i Prokuraturach. Uczestniczyła i uczestniczy w licznych kursach i szkoleniach w celu nieustannego podnoszenia swojej wiedzy i kwalifikacji zawodowych.

Angażuje się pro bono.