Kancelaria Adwokacka
Adwokat
Karolina Pawlikowska

Dzięki eksperckiej wiedzy z wielu gałęzi prawa zapewniamy naszym Klientom doradztwo i pomoc w rozwiązywaniu problemów w trudnych obszarach obrotu gospodarczego, jak i skomplikowanych, kryzysowych sytuacjach życia rodzinnego i prywatnego. Zespół Kancelarii tworzą doceniani w kraju profesjonaliści, uznawani za liderów swoich specjalizacji

O Kancelarii

Kancelaria świadczy usługi prawne o szerokim zakresie, obejmującym kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji publicznej oraz  Klientów indywidualnych.
Nasz cel to ochrona majątku i interesów klienta poprzez doradztwo prawne na najwyższym poziomie:

– sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych,
– analiza i sporządzanie umów cywilnoprawnych, handlowych i innych,
– reprezentacja w sporach przed sądami wszystkich instancji,
– reprezentacja przed organami ścigania i organami administracji publicznej,
– reprezentacja w sporach z organami podatkowymi i w toku kontroli skarbowych,
– reprezentacja w negocjacjach handlowych i podczas posiedzeń organów spółek i innych podmiotów gospodarczych,
– reprezentacja na drodze postępowania rozwodowego i w sprawach spadkowych,
– reprezentacja w sprawach ubezpieczeniowych i pomoc w uzyskaniu należnych odszkodowań.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karoliny Pawlikowskiej oferuje pomoc prawną zarówno w indywidualnych sytuacjach kryzysowych, obsługę prawną konkretnych przedsięwzięć i zleceń, jak i usługę stałego doradztwa prawnego.

Elastyczność prawników Kancelarii zapewnia dostosowanie formuły i zakresu świadczonej obsługi prawej do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Partnerzy współpracujący z Kancelarią Adwokat Karoliny Pawlikowskiej posiadają bogate doświadczenie i ekspercką wiedzę w specjalistycznych dziedzinach prawa.

W sposób szczególny dbamy o kontakt z Klientami, informując ich na bieżąco o stanie powierzonych spraw i stopniu ich wykonania, ściśle współpracując w celu wypracowania rozwiązań odpowiadających ich oczekiwaniom.

Świadczymy pomoc prawną w zakresie:

Kancelaria Prawna Adwokat Karoliny Pawlikowskiej świadczy w szerokim zakresie usługi prawne, obejmujące kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji publicznej oraz indywidualnych Klientów.

 • Sprawy Cywilne
  • sporządzanie opinii prawnych i umów
  • porady prawne i doradztwo
  • reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi
  • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień
  • reprezentacja Klientów w postępowaniach polubownych i mediacyjnych
  • pomoc prawna na etapie postępowania egzekucyjnego, windykacja należności
   
 • Sprawy Rodzinne
  • rozwody oraz zmiana rozstrzygnięć zawartych w wyrokach rozwodowych
  • podział majątku wspólnego małżonków
  • rozdzielność majątkowa małżeńska
  • separacje
  • alimenty
  • pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • kontakty z dzieckiem
  • opieka i kuratela
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa
 • Sprawy Karne
  • obrona oskarżonych w postępowaniach karnych
  • reprezentacja pokrzywdzonych i oskarżycieli w procesach karnych
  • obrona nieletnich przed sądami rodzinnymi
  • pomoc prawna na etapie postępowania wykonawczego
  • dozór elektroniczny
  • udział w przesłuchaniach przed policją
  • udział w posiedzeniach aresztoych
 • Sprawy Spadkowe
  • prawo spadkowe
  • stwierdzenie nabycia spadku
  • przyjęcie i odrzucenie spadku
  • dochodzenie zachowku
  • dział spadku i zniesienie współwłasności
  • odpowiedzialność za długi spadkowe
  • podważanie testamentów
  • dziedziczenie gospodarstw rolnych i ich podział
   
  • Odszkodowania i Zadośćuczynienia
   Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień m.in. z tytułu:
   • wypadków komunikacyjnych
   • błędów w sztuce lekarskiej
   • czynów niedozwolonych
   • naruszenia dóbr osobistych
   • uszkodzeń ciała, wywołania rozstroju zdrowia, śmierci osoby najbliższej
   • uszkodzenia mienia
  • Obsługa Prawna Przedsiębiorstw
   • zastępstwo procesowe w postępowaniach gospodarczych
   • reprezentacja Klientów przed urzędami i sądami
   • opracowywanie i opiniowanie projektów pism i umów
   • dochodzenie i windykacja wierzytelności
   • doradztwo w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego
   • pomoc w negocjacjach
   • Sprawy Cywilne

    • sporządzanie opinii prawnych i umów
    • porady prawne i doradztwo
    • reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi
    • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień
    • reprezentacja Klientów w postępowaniach polubownych i mediacyjnych
    • pomoc prawna na etapie postępowania egzekucyjnego, windykacja należności
   • Sprawy Rodzinne

    • rozwody oraz zmiana rozstrzygnięć zawartych w wyrokach rozwodowych
    • podział majątku wspólnego małżonków
    • rozdzielność majątkowa małżeńska
    • separacje
    • alimenty
    • pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej
    • kontakty z dzieckiem
    • opieka i kuratela
    • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa
   • Sprawy Karne

    • obrona oskarżonych w postępowaniach karnych
    • reprezentacja pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w procesach karnych
    • obrona nieletnich przed sądami rodzinnymi
    • pomoc prawna na etapie postępowania wykonawczego
    • system dozoru elektronicznego
    • udział w przesłuchaniach przed policją oraz prokuratorem
    • udział w posiedzeniach aresztoych
   • Sprawy Spadkowe

    • prawo spadkowe
    • stwierdzenie nabycia spadku
    • przyjęcie i odrzucenie spadku
    • dochodzenie zachowku
    • dział spadku i zniesienie współwłasności
    • odpowiedzialność za długi spadkowe
    • podważanie testamentów
    • dziedziczenie gospodarstw rolnych i ich podział
    • Odszkodowania i Zadośćuczynienia

     Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień m.in. z tytułu:
     • wypadków komunikacyjnych
     • błędów w sztuce lekarskiej
     • czynów niedozwolonych
     • naruszenia dóbr osobistych
     • uszkodzeń ciała, wywołania rozstroju zdrowia, śmierci osoby najbliższej
     • uszkodzenia mienia
    • Obsługa Prawna Przedsiębiorstw

     • zastępstwo procesowe w postępowaniach gospodarczych
     • reprezentacja Klientów przed urzędami i sądami
     • opracowywanie i opiniowanie projektów pism i umów
     • dochodzenie i windykacja wierzytelności
     • doradztwo w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego
     • pomoc w negocjacjach
      
    • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

     • reprezentacja Klientów przed sądami jak i na etapie przedsądowym
     • odwołania do sądów pracy
     • porady i doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
     • rozwiązywanie umów o pracę
     • sporządzanie i opiniowanie treści umów
     • ustalenie istnienia stosunku pracy
     • dochodzenie roszczeń z tytułu wypadków przy pracy
     • zakazy konkurencji
     • dochodzenie świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych

     Zespół Ekspertów

     • Karolina Pawlikowska
      Adwokat
      Specjalizacja prawo karne i rodzinne.
     • Agata Pędzik
      Adwokat
      Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach. Obsługa podmiotów gospodarczych.
     • Przemysław Skibiński
      Adwokat
      Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie.
      Specjalizacja prawo cywilne i budowlane.
     • Sylwia Drogosz-Nadarkiewicz
      Radca Prawny
      Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi. Specjalizacja prawo medyczne i ubezpieczeń społecznych.
     • SYLWI KRYSIAK
      Aplikantka Radcowska
      Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi specjalizacja prawo cywilne, prawo pracy.
     • Paulina Trojanowska
      numiness.pl
      Ekspert Podatkowy
      Księgowość zewnętrzna, usługi rachunkowo - księgowe
     • Błażej Turajczyk
      Ekspert Biznesowy
      Inkubator start-upów, konsultacje biznesowe.

     Galeria

     Jak możemy Ci pomóc?

     Skorzystaj z formularza kontaktowego lub wyślij zapytanie na adres [email protected]