Alimenty. Czy należą się alimenty od byłego małżonka po kolejnym ślubie

Zgodnie z art. 60 §  3. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Tym samym, w momencie zawarcia nowego związku małżeńskiego nie można domagać się alimentów od poprzedniego małżonka. Nawet w sytuacji, gdyby nowy małżonek był znacznie biedniejszy od poprzedniego i po ślubie sytuacja materialna osoby uprawnionej do alimentów od byłego małżonka znacznie by się pogorszyła, to i tak były małżonek nie musi już płacić alimentów. Obowiązek utrzymania żony/męża będzie ciążył na aktualnym partnerze..
Podstawa prawna
• Art. 60 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

tel: 500024241, mail: [email protected]