Prawo pracy

Prawo pracy. Poufność wysokości wynagrodzenia

Klauzule dotyczące poufności wynagrodzenia. Czy wypada w miejscu pracy rozmawiać na temat wysokości swojego wynagrodzenia? Czy pracodawca może zabronić Ci udzielania takich informacji współpracownikom? W umowach o pracę, czy regulaminach bardzo często znajdują się klauzule dotyczące poufności wynagrodzenia. Czy są one poprawne i zgodne z prawem? Ujawnienie wynagrodzenia pracowników jest z reguły na niekorzyść pracodawców. Ustawodawca niedawno wpadł na pewien pomysł, zgodnie z którym podawanie wynagrodzenia w ogłoszeniu o pracę miało stać się obowiązkowe. Pomysł nie wszedł

Ile może dorobić emeryt/rencista w 2020 roku? Zmiany w przepisach

Od 1 czerwca renciści oraz osoby pobierające wcześniejsze emerytury mogą zarobić więcej bez żadnych konsekwencji.   Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej. Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a dorabiają do emerytury lub

Prawo pracy. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika po wprowadzeniu „tarczy antykryzysowej”

Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika po wprowadzeniu „tarczy antykryzysowej”.   Pandemia koronawirusa uderza praktycznie w każdą dziedzinę naszego życia. Negatywne skutki odczuwają pracodawcy, a to pociąga za sobą szereg kolejnych konsekwencji. Tracą również pracownicy i bez znaczenia ma to jaki stosunek prawny łączy ich z pracodawcą. Cierpią etatowcy oraz pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych. Obowiązujące obecnie przepisy, przyjęte w ramach tarczy antykryzysowej, dają pracodawcom możliwość redukcji wynagrodzenia swoich

Prawo pracy. Zakaz konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji   Zakaz konkurencji uregulowany został w art. 101¹- 101⁴kodeksu pracy. Pracodawca, który prowadzi działalność gospodarczą może poprzez podpisanie umowy o zakazie konkurencji, w pewien sposób zabezpieczyć swoje interesy przed ewentualnymi, niepożądanymi zachowaniami swoich pracowników – zarówno obecnych jak i byłych. Umowa taka może być zawarta na czas trwania stosunku pracy jak i po jego ustaniu (na czas określony), w dowolnym czasie. Istotą niniejszej