19 czerwca, 2020

Prawo pracy. Poufność wysokości wynagrodzenia

Klauzule dotyczące poufności wynagrodzenia. Czy wypada w miejscu pracy rozmawiać na temat wysokości swojego wynagrodzenia? Czy pracodawca może zabronić Ci udzielania takich informacji współpracownikom? W umowach o pracę, czy regulaminach bardzo często znajdują się klauzule dotyczące poufności wynagrodzenia. Czy są one poprawne i zgodne z prawem? Ujawnienie wynagrodzenia pracowników jest z reguły na niekorzyść pracodawców. Ustawodawca niedawno wpadł na pewien pomysł, zgodnie z którym podawanie wynagrodzenia w ogłoszeniu o pracę miało stać się obowiązkowe. Pomysł nie wszedł

Prawo rodzinne. Skutki unieważnienia małżeństwa

Jakie są formalne skutki unieważnienia małżeństwa? W wypadku rozwodu, małżeństwo ustaje, ale wyrok nie ma skutku wstecznego, natomiast małżeństwo unieważnione jest uważane za niebyłe, tak jakby nigdy nie było zawarte. Sąd w orzeczeniu o unieważnieniu małżeństwa nie orzeka o winie małżonków, ale musi orzec o tym, który z małżonków był w złej wierze, czyli wiedział o podstawie unieważnienia małżeństwa. Określenie tej „winy” jest obligatoryjne, ponieważ wpływa na obowiązki ”małżonków”. Inaczej natomiast jest w sprawach rozwodowych –

Prawo rodzinne. Unieważnienie małżeństwa – jakie mogą być przyczyny?

W wyniku wprowadzenia stanu epidemii i ogólnej izolacji społecznej znacznie wzrosło zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi rozwodów oraz unieważnienia małżeństwa. Kodeks rodzinny i opiekuńczy dopuszcza możliwość unieważnienia małżeństwa. Taka decyzja musi zostać podjęta przez sąd, które bierze pod uwagę, czy zaszły odpowiednie przesłanki. Przesłanką do orzeczenia o unieważnieniu małżeństwa mogą być: Przeszkody małżeńskie: wiek (unieważnienie będzie nieskuteczne, jeśli małżonek przed wytoczeniem powództwa osiągnął ten wiek, albo gdy kobieta zaszła

Podważenie testamentu – kiedy możemy to zrobić? Czy każdy testament, nawet ten notarialny, można podważyć?

Testament jest niczym innym jak wolą spadkodawcy w zakresie dziedziczenia. Zdarza się jednak, że zawiera on szereg błędów formalnych lub braków. Polskie prawo przewiduje kilka sytuacji, kiedy testament jest nieważny i mimo jego sporządzenia, po jego podważeniu, będziemy dziedziczyć ustawowo. Art. 945 Kodeks cywilny wyróżniatrzy podstawowe sytuacje, kiedy testament jest nieważny. Chodzi o przypadki, w których został on sporządzony: w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie