Prawo Cywilne

Rękojmia. Czym jest rękojmia i kiedy przysługuje? Czym jest wada towaru? Czym jest wada towaru fizyczna a czym wada towaru prawna?

Rękojmia to podstawa jednej z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta (obok gwarancji). Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego. Ważne! Jeżeli konsument składa reklamację na podstawie rękojmi, podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady jest sprzedawca – i to do niego należy skierować pismo reklamacyjne. Jego dane znajdują się m.in. na paragonie fiskalnym, który kupujący powinien –

Na jakie odszkodowanie może liczyć pieszy potrącony na pasach?

Potrącenia pieszych należą do najczęstszych wypadków komunikacyjnych. W przeciwieństwie do kierowców, osoby niezmotoryzowane nie dysponują żadną ochroną na wypadek zdarzenia. Ich bezpieczeństwo zależy więc w dużym stopniu od własnej uwagi i ostrożności. Na jaką rekompensatę mogą liczyć piesi uczestnicy ruchu drogowego w przypadku potrącenia na pasach? Obowiązki pieszego Kwestia pierwszeństwa na drodze jest ściśle regulowana szczegółowymi przepisami prawa, którymi pieszy chroniony jest w sposób szczególny. Za potrącenie na pasach, odszkodowanie wypłacane

Różnica między zaliczką, a zadatkiem

Wpłata na poczet przyszłościowego zobowiązania może przyjąć różną formę. Najbardziej popularnymi są zadatek i zaliczka. Wbrew powszechnej opinii, według, której pojęcia te są tożsame, są tu zupełnie inne formy wpłaty, które mają odmienne sankcje prawne. Sprawdźmy, czym różni się zaliczka od zadatku. Czym jest zaliczka? Zaliczka to najbardziej popularna forma częściowej wpłaty za towar lub usługę, która stanowi poczet przyszłego wynagrodzenia. Wiążę