Kontakty z dzieckiem

Prawo rodzinne. Koronawirus a realizacja kontaktów z dzieckiem

Kwarantanna a utrudnienia w kontaktach z dzieckiem. Czy stan epidemii to tylko pretekst do utrudniania kontaktów z dzieckiem? Czy realna obawa rodzica sprawującego codzienną opiekę nad małoletnim? Jak to zwykle bywa, odpowiedź nie jest jednoznaczna! Wszystko zależy od okoliczności i konkretnej sytuacji jednostki. Kiedy jedno z rodziców ma ustalone prawo do kontaktów, to oczywiste jest, iż ma prawo do realizacji tych kontaktów. Najbardziej pożądana sytuacja zakłada, że jeżeli z przeróżnych powodów bezpośredni kontakt nie może się odbyć (kwestie przebywania