umowa o pracę

Prawo pracy. Poufność wysokości wynagrodzenia

Klauzule dotyczące poufności wynagrodzenia. Czy wypada w miejscu pracy rozmawiać na temat wysokości swojego wynagrodzenia? Czy pracodawca może zabronić Ci udzielania takich informacji współpracownikom? W umowach o pracę, czy regulaminach bardzo często znajdują się klauzule dotyczące poufności wynagrodzenia. Czy są one poprawne i zgodne z prawem? Ujawnienie wynagrodzenia pracowników jest z reguły na niekorzyść pracodawców. Ustawodawca niedawno wpadł na pewien pomysł, zgodnie z którym podawanie wynagrodzenia w ogłoszeniu o pracę miało stać się obowiązkowe. Pomysł nie wszedł

Prawo pracy. Zakaz konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji   Zakaz konkurencji uregulowany został w art. 101¹- 101⁴kodeksu pracy. Pracodawca, który prowadzi działalność gospodarczą może poprzez podpisanie umowy o zakazie konkurencji, w pewien sposób zabezpieczyć swoje interesy przed ewentualnymi, niepożądanymi zachowaniami swoich pracowników – zarówno obecnych jak i byłych. Umowa taka może być zawarta na czas trwania stosunku pracy jak i po jego ustaniu (na czas określony), w dowolnym czasie. Istotą niniejszej