testament

Podważenie testamentu – kiedy możemy to zrobić? Czy każdy testament, nawet ten notarialny, można podważyć?

Testament jest niczym innym jak wolą spadkodawcy w zakresie dziedziczenia. Zdarza się jednak, że zawiera on szereg błędów formalnych lub braków. Polskie prawo przewiduje kilka sytuacji, kiedy testament jest nieważny i mimo jego sporządzenia, po jego podważeniu, będziemy dziedziczyć ustawowo. Art. 945 Kodeks cywilny wyróżniatrzy podstawowe sytuacje, kiedy testament jest nieważny. Chodzi o przypadki, w których został on sporządzony: w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie

Wydziedziczenie. Testament z wydziedziczeniem

Prawo do zachowku   Zgodnie z  art. 991 Kodeksu Cywilnego, zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału- czyli  zachowek. Jeżeli jednakuprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź