Luty 12, 2020

Wydziedziczenie. Testament z wydziedziczeniem

Prawo do zachowku   Zgodnie z  art. 991 Kodeksu Cywilnego, zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału- czyli  zachowek. Jeżeli jednakuprawniony nie otrzymał należnego mu

Pijany sprawca wypadku a odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia OC

Pijany sprawca wypadku a odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia OC. Przepisy prawa są bezwzględne w karaniu pijanych kierowców, jednak wielu z nas często zapomina o innych, niejednokrotnie dotkliwszych konsekwencjach. Gdy decydujemy się na to aby wsiąść za kierownicę po spożyciu alkoholu musimy liczyć się z tym, że nasze ubezpieczenie OC nie uchroni nas przed kosztami zadośćuczynienia za dokonaną szkodę, dochodzoną w drodze postępowania cywilnego. Nie ma znaczenia to czy wypiliśmy lampkę wina czy pozwoliliśmy sobie na nieco

Prawo karne. Stan po użyciu alkoholu a stan nietrzeźwości

Stan po użyciu alkoholu a stan nietrzeźwości- czym jest i z jakimi konsekwencjami będzie musiał zmierzyć się kierowca?   Polskie ustawodawstwo wyraźnie odróżnia dwa stany związane ze spożytym alkoholem – stan po użyciu alkoholu i stan nietrzeźwości. Rozróżnienie to jest niezmiernie istotne z punktu widzenia kierowcy ponieważ wpływa m.in. na rodzaj i wysokość kary.   Stan po użyciu alkoholu Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5