Uncategorized

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Jak uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego? Kiedy pracodawca może żądać od pracownika zaświadczenia o niekaralności? Zaświadczenia o niekaralności może być wymagane od kandydatów na stanowiska, na które ustawa wymaga niekaralności. Aby uzyskać zaświadczenie z KRK należy złóżyć wniosek o udzielenie informacji o osobie. Jeśli jesteś zaś obywatelem innego państwa UE, twoje dane zostaną sprawdzone również w rejestrze karnym tego państwa. Informację z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać na kilka,

Bon turystyczny na sprzedaż – czyli jakie konsekwencje grożą za jego nielegalną sprzedaż?

Fala ofert zalała w kilku ostatnich dniach Internet, ponieważ niektórzy beneficjenci bonu turystycznego zaczęli odsprzedawać go za cenę niższą niż gwarantowana kwota (np. 500 zł) tłumacząc to brakiem możliwości zrealizowania bonu. Zgodnie z przepisami ustawy o Polskim Bonie Turystycznym taka praktyka jest niezgodna z prawem. Za tego typu zachowania przewidziane są kary. Zgodnie z art. 39 ustawy, „kto przyjmuje płatność za realizację bonu niezgodnie z przeznaczeniem, podlega grzywnie,

Koronawirus a mechanizm dopłat do kredytów firmowych

Zgodnie z nowymi przepisami, wprowadzonymi w tzw. tarczy antykryzysowej 4.0, o dopłatę do kredytu może starać się każda firma, niezależnie od branży, w jakiej prowadzi działalność. Przedsiębiorca musi wykazać, że znalazł się w trudnej sytuacji finansowej z powodu właśnie epidemii koronawirusa. Przy jakiego rodzaju kredytach będziemy mogli skorzystać z dopłaty? firmowy kredyt obrotowy, firmowy kredyt odnawialny i nieodnawialny, Bez znaczenia jest czy został on zaciągnięty w banku komercyjnym czy a banku spółdzielczym.

Koronawirus a mechanizm dopłat do kredytów firmowych

Zgodnie z nowymi przepisami, wprowadzonymi w tzw. tarczy antykryzysowej 4.0, o dopłatę do kredytu może starać się każda firma, niezależnie od branży, w jakiej prowadzi działalność. Przedsiębiorca musi wykazać, że znalazł się w trudnej sytuacji finansowej z powodu właśnie epidemii koronawirusa. Przy jakiego rodzaju kredytach będziemy mogli skorzystać z dopłaty? firmowy kredyt obrotowy, firmowy kredyt odnawialny i nieodnawialny, Bez znaczenia jest czy został on zaciągnięty w banku komercyjnym czy a banku spółdzielczym.

Protest wyborczy – czym jest? Kto może go wnieść? W jakim terminie i jak wygląda tryb wniesienia takiego wniosku?

Protest wyborczy to skarga, którą każdy obywatel może wnieść do sądu, jeśli uważa, że w toku wyborów doszło do poważnych naruszeń prawa, skutkujących nieważnością wyboru. Ponadto, obecnie z powodu nadzwyczajnych okoliczności związanych z pandemią i przesuwaniem terminu wyborów, wielu obywatelom nie udało się w tych wyborach oddać głosu – dotyczy to głównie wyborców głosujących poza granicami naszego kraju.   KTO MOŻE WNIEŚĆ PROSTE? Protest może złożyć

Karta praw ofiary

Karta praw ofiary Wszystkie polskie organizacje, instytucje i osoby prywatne stykające się w swojej pracy z ofiarami przestępstw postanowiły dla poprawienia sytuacji ofiar w Polsce podpisać ten dokument. Mając na względzie: zagwarantowaną w Konstytucji Rzeczpospolitej przyrodzoną i niezbywalną godność człowieka i obywatela, będącą źródłem jego wolności i praw, które władze publiczne mają obowiązek szanować i chronić (art. 30 Konstytucji RP);  fakt, iż Rzeczpospolita Polska jest państwem

Czy komornik sądowy ma obowiązek zwrócić dłużnikowi kwotę pobraną jako podatek VAT od opłaty egzekucyjnej?

Walka z komornikiem – zwłaszcza sądowym – nie jest rzeczą prostą, wręcz przeciwnie. 27 lipca ubiegłego roku Sąd Najwyższy wydał niezwykle ważną dla dłużników uchwałę (sygn. akt III CZP 97/16): „Komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, pobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 1138 ze zm.),

Operator telekomunikacyjny nie może wykonywać kserokopii dowodów osobistych

Kserowanie dowodów osobistych w momencie podpisywania nowej umowy jest praktyką powszechnie stosowaną przez operatorów. Jednak według Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie mają prawa tego robić, ponieważ pozyskują w ten sposób znacznie więcej danych niż powinny. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oprócz dowodów osobistych wymienia wymienia również zakaz kserowania prawa jazdy, książeczki wojskowej i legitymacji studenckich, bowiem na każdym z tych dokumentów znajdują