Dopalacze

Walka z dopalaczami. Nowelizacja ustawy

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, którego celem jest walka z dopalaczami. Za posiadanie znacznej ilości tych nowych środków psychoaktywnych będzie groziło do 3 lat więzienia, a za handel nimi nawet 12 lat. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii został opracowany ze względu na nasilające się zjawisko wprowadzania do legalnego obrotu substancji psychoaktywnych zwanych