WZORY PISM I FORMULARZE

 • Home
 • WZORY PISM I FORMULARZE
 • wniosek o odroczenie podatek od środków transportowych

– Format DOC

 • Wniosek o rozłożenie na raty podatek od środków transportowych

– Format DOC

 • Wniosek o umorzenie opłata odpady komunalne

– Format DOC

 • Wniosek o odroczenie należności za opłaty komunalne

– Format DOC

 • Wniosek o rozłożenie na raty opłata za odpady komunalne

– Format DOC

 • Wniosek o odroczenie opłat za najem gminny lokal użytkowy

– Format DOC

 • Oświadczenie o stanie majątkowym osoby fizycznej

– Format DOC

 • Wzór wniosku o umorzenie czynszu z tytułu najmu gminnego lokalu użytkowego

– Format DOC

 • Wniosek o umorzenie podatek od środków transportowych

– Format DOC

 • Wniosek o odroczenie opłaty za czynsz dzierżawę

– Format DOC

 • Wniosek o odroczenie opłat za użytkowanie wieczyste

– Format DOC

 • Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości

– Format DOC

 • Wniosek o rozłożenie na raty podatku od nieruchomości

– Format DOC

 • Wniosek o umorzenie podatek od nieruchomości

– Format DOC

 • Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimi

– Format PDF

 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

– Format PDF

 • Zawiadomienie o przestępstwie

Zawiadomienie – Pochwalanie przestępstwa (art. 255 k.k.)
Zawiadomienie – Nawoływanie do przestępstwa (art. 255 k.k.)
Zawiadomienie – Propagowanie faszyzmu (art. 256 k.k.)
Zawiadomienie – Nawoływanie do nienawiści (art. 256 k.k.)
Zawiadomienie – Znieważanie ze względu na przynależność (art. 257 k.k.)
Zawiadomienie – Groźby bezprawne z powodu przynależności (art. 119 k.k.)
Zawiadomienie – Nawoływanie do przemocy z powodu przynależności (art. 119 k.k.)