Ile może dorobić emeryt/rencista w 2020 roku? Zmiany w przepisach

Od 1 czerwca renciści oraz osoby pobierające wcześniejsze emerytury mogą zarobić więcej bez żadnych konsekwencji.

 

Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej.

Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a dorabiają do emerytury lub renty, muszą sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia. Od 1 czerwca 2020 roku limity będą wyższe niż w poprzednim kwartale.Limit dodatkowych zarobków wynosi 3732,10 zł brutto.Po przekroczeniu tej kwoty świadczenie będzie zmniejszane lub zawieszane.

Ile może dorobić emeryt/rencista w 2020 roku?

Od 1 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku kwota przychodu odpowiadająca:

  1. 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2019 r. wynosi 3732,10 zł – przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty,
  2. 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2019 r. wynosi 6931,00 zł – przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie emerytury/renty.

 

Jeśli przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130 proc., to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż 620.37 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 465.31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 527.35 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

 

WAŻNE!!!

  • Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat – kobiety i 65 lat – mężczyźni), mogą dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń.
  • Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści, m.in. osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych i wojskowych.
  • Bez ograniczeń zarobkować mogą także osoby pobierające rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

 

tel: 500024241, mail: [email protected]