Styczeń 30, 2020

Podział majątku wspólnego małżeńskiego. Majątek wspólny i majątek osobisty

Podział majątku wspólnego małżeńskiego. Majątek wspólny i majątek osobisty   Majątek wspólny małżonków   Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 31 wprowadza ustawową zasadę majątkowych stosunków małżeńskich w postaci wspólności ustawowej, która oznacza przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).   Majątek wspólny małżonków tworzą obecnie składniki wspólności ustawowej – są to w szczególności:   1)