Darowizna w rodzinie a obowiązek podatkowy. Czy urzędnik może zakwestionować zwolnienie z obowiązku podatkowego?

Darowizna to nic innego jak nieodpłatne przekazanie danego składnika majątku na rzecz drugiej osoby. Podczas tej czynności rodzi się obowiązek podatkowy w postaci podatku od spadków i darowizn. Obowiązek ten może zniechęcać, tym bardziej, że podatek ten jest stosunkowo wysoki (stawki wahają się od 3 do 20% od części darowizny, która przekracza kwotę wolną od podatku). Jednak co z darowizną w najbliższej rodzinie?

 

3 grupy podatkowe:

grupa I– czyli: małżonek, zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie.

Kwota wolna od podatku – 9.637,00 zł;

UWAGA! W tej grupie wyróżniamy również tzw. grupę 0. Należą do niej: małżonek, zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo, ojczym, macocha.

Darowizna dla osób z zerowej grupy podatkowej uprawnia do zupełnego zwolnienia z podatku.

Jeśli wysokość darowizny przekroczyła kwotę 9.637,00 zł, konieczne jest jej zgłoszenie do właściwego urzędu skarbowego oraz dokładne udokumentowanie tej darowizny. Jeśli darowizna jest niższa zawiadamianie urzędu nie jest wymagane.

!!!!!W przypadku wartości wyższej niż 9.637,00 zł, darowizna będzie wolna od podatku tylko i wyłącznie gdy podatnik zgłosi fakt nabycia majątku do Urzędu Skarbowego. Niezgłoszenie nabycia majątku przez osobę objętą zwolnieniem skutkuje tym, że darowizna podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych (w odpowiednim urzędzie skarbowym na druku SD-Z2).

grupa II– czyli: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.

Kwota wolna od podatku – 7.276,00 zł;

 

grupa III– inni nabywcy.

Kwota wolna od podatku – 4.902,00 zł.

 

Aby uniknąć obowiązku podatkowego trzeba jednak spełnić szereg wymogów formalnych. Jakich?

  1. w przepisach widnieje warunek przekazania pieniędzy na konto nabywcy, ale nie narzucają one obowiązku przelania ich bezpośrednio z rachunku darczyńcy,
  2. operacja powinna być udokumentowana dowodami bankowymi,
  3. warunkiem zwolnienia jest przekazanie pieniędzy przez darczyńcę na konto obdarowanego, a nie wpłata dokonana przez samego obdarowanego na własne konto,

 

Organ podatkowy od lat kurczowo trzyma się powyższych zasad i obowiązku dopełnienia formalności aby móc skorzystać z ulgi. Jednak nie rzadko sytuacje obiektywne (np. podeszły wiek darczyńcy i brak posiadanego przez niego konta bankowego) uniemożliwiają spełnienie powyższych warunków. Wówczas naprzeciw nam z pomocą wychodzą sądy.

 

Wyrok WSA w Lublinie, sygn. I SA/Lu 742/19

Ulga podatkowa jest realizacją konstytucyjnej zasady uwzględniania dobra rodziny. Nie można jej ograniczać bez istotnego powodu. Sposób udokumentowania darowizny ma służyć zapobieganiu fikcyjnym umowom, sporządzanym jedynie dla zmniejszenia obciążeń podatkowych, a nie by stwarzać barierę dla zwolnienia.

Wyrok WSA w Białymstoku, sygn. I SA/Bk 266/17

Wymóg udokumentowania darowizny należy traktować jako warunek techniczny. Kwestionowanie zwolnienia tylko dlatego, że pieniądze wpłaciła na konto obdarowana, a nie darczyńca, prowadzi do całkowicie oderwanego od realiów życia.

 

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

 

tel: 500024241, mail: [email protected]