Zniesienie separacji

Art. 616 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

§ 1. Na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji.
§ 2. Z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki.
§ 3. Znosząc separację, sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków.

Komentowany artykuł przewiduje, że separacja może zostać zniesiona. Orzeczenie separacji – w przeciwieństwie do rozwodu – nie powoduje bowiem ustania małżeństwa.

Sądowe zniesienie separacji

Zniesienie separacji dopuszczalne jest wyłącznie w postępowaniu sądowym i tylko na zgodne żądanie małżonków. Sąd jest związany prawidłowo wyrażoną wolą obojga małżonków zniesienia separacji. Separacja nie może zostać zniesiona w razie sprzeciwu jednego z małżonków.

Ustalenie skutków separacji

Z chwilą zniesienia separacji, a zatem uprawomocnienia się postanowienia znoszącego separację, ustają jej skutki. Małżonków ponownie w pełni obowiązują prawa i obowiązki określone w art. 23–30 KRO. Z chwilą zniesienia separacji małżonkowie powracają do ustawowego ustroju majątkowego (art. 54 § 2 KRO). Jednak na zgodny wniosek małżonków sąd orzeka o utrzymaniu między nimi rozdzielności majątkowej
Jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, to sąd, znosząc separację, z urzędu orzeka o władzy rodzicielskiej nad nimi.

Postępowanie sądowe

Postępowanie o zniesienie separacji toczy się w trybie nieprocesowym. Właściwy rzeczowo jest sąd okręgowy. Postanowienie o zniesieniu separacji ma charakter konstytutywny. Sąd wydaje je po przeprowadzeniu rozprawy. Od postanowienia sądu I instancji o zniesieniu separacji lub oddaleniu wniosku przysługuje apelacja. Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna.
Komentarz do art. 616 KRO red. Osajda 2019, wyd. 5/J. Pawliczak

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

tel: 500024241, mail: [email protected]