Na jakie odszkodowanie może liczyć pieszy potrącony na pasach?

Potrącenia pieszych należą do najczęstszych wypadków komunikacyjnych. W przeciwieństwie do kierowców, osoby niezmotoryzowane nie dysponują żadną ochroną na wypadek zdarzenia. Ich bezpieczeństwo zależy więc w dużym stopniu od własnej uwagi i ostrożności. Na jaką rekompensatę mogą liczyć piesi uczestnicy ruchu drogowego w przypadku potrącenia na pasach?

Obowiązki pieszego

Kwestia pierwszeństwa na drodze jest ściśle regulowana szczegółowymi przepisami prawa, którymi pieszy chroniony jest w sposób szczególny. Za potrącenie na pasach, odszkodowanie wypłacane jest zgodnie z tzw. zasadą ryzyka. Zgodnie z polskim prawem, stanowi ona formę odpowiedzialności cywilnej. Jej podstawowym założeniem jest domniemanie odpowiedzialności osoby prowadzącej pojazd, nawet jeżeli nie jest winna zdarzeniu. W większości przypadków to właśnie kierowca musi udowodnić zaistnienie okoliczności zwalniających go z poniesienia odpowiedzialności za wypadek. Poszkodowany ma dzięki temu szanse na uzyskanie odszkodowania nawet wówczas, jeżeli przyczynił się w jakimś stopniu do spowodowania zdarzenia. Wpływ na to mają jednak także okoliczności wypadku oraz sposób zachowania się pieszego na drodze. Dyskwalifikacją do uzyskania odszkodowania z OC sprawcy jest poniesienie pełnej winy za spowodowanie zdarzenia. Istotne znaczenie dla powodzenia sprawy oraz możliwości uzyskania odszkodowania, ma dobre udokumentowanie oraz uzasadnienie roszczeń.

Formy odszkodowania

Odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach może uwzględniać szereg różnych roszczeń. Należy do nich zwrot kosztów leczenia, włącznie z wydatkami ponoszonymi w związku z wizytami u specjalistów, dojazdami do palcówek medycznych oraz zakupem leków czy materiałów opatrunkowych, a także opieką osób trzecich. Potrącony pieszy może liczyć także na zadośćuczynienie finansowe w formie rekompensaty za pogorszenie sytuacji życiowej, krzywdę moralną, cierpienie oraz ból. Jeżeli poszkodowany nie mógł w związku z wypadkiem pracować, stracił źródło dodatkowego zarobku lub otrzymywał jedynie część wynagrodzenia, przysługuje mu zwrot utraconego dochodu. Formą odszkodowania jest również renta, przyznawana w celu wyrównania szkód o trwałym charakterze. Może być nadawana ze względu na zwiększone potrzeby poszkodowanego lub z tytułu utraconego dochodu, jeżeli potrącony na pasach pieszy utraci możliwość pracy zarobkowej. Wielu ubezpieczycieli może nie uznawać argumentów poszkodowanych i zaniżać odszkodowanie. Bardzo ważne jest więc skierowanie sprawy do profesjonalnej kancelarii prawnej i zatrudnienie pełnomocnika.

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

tel: 500024241, mail: [email protected]